Kjemi 2 eksamen høst 2018

Her får du vårt løsningsforslag til eksamenssettet i Kjemi 2 fra høst 2018. Eksamenssettet ble brukt til den skriftlige eksamenen den 16. november 2018.

Løsningsforslagene til flervalgsoppgavene (oppgave 1) kommer med detaljerte forklaringer i grå bokser.

 

Her ser du et utdrag av besvarelsen på spørsmål 3e:

Her har vi en analyse av signalene som stammer fra det ønskede produktet (isobutylpropanat):

Signalet ved 0,95 ppm stammer fra metylgruppene i de røde ringene. Vi bemerker at disse metylgruppene er kjemisk ekvivalente, og dermed viser samme kjemiske skift. De viser en dublett fordi de kun har 1 nærmeste nabo (H-atomet i den grønne ringen).

Signalet ved 1,93 ppm stammer fra H-atomet i den grønne ringen. Vi ser en multiplett fordi dette H-atomet har i alt 8 nærmeste naboer (de 6 H-atomene fra de røde ringene og de 2 H-atomene fra den gule ringen). Multipletten bør nok være en nonett, men spekteret er ikke tydelig nok til å kunne se dette.

Signalet ved 3,86 ppm stammer fra H-atomene i den gule ringen. Vi ser en dublett fordi de kun har 1 nærmeste nabo (H-atomet i den grønne ringen). Det relativt høye kjemiske skiftet skyldes at det er 2 sterkt elektronegative O-atomer like i nærheten.

Signalet ved 1,14 ppm stammer fra metylgruppen i den blå ringen. Vi ser en triplett fordi de har 2 nærmeste naboer (de to H-atomene i den svarte ringen).

Signalet ved 2,33 ppm stammer fra H-atomene i den svarte ringen. Vi ser en kvartett fordi de har 3 nærmeste naboer (fra metylgruppen i den blå ringen).

De resterende signalene stammer fra den ene reaktanten, 2-metylpropan-1-ol. Forurensingen er altså 2-metylpropan-1-ol. Her ser vi en analyse av signalene ...

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kjemi 2 eksamen høst 2018

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 14.05.2021
  Oppgave 1 s) er feil. Når et alkener adderes i en addisonspolymer er de c-atomene som inngår i dobbeltbindingen som danner nye bindinger og blir en del av kjeden. B er galt C er riktig
  'Tak for feedback. Du har naturligvis ret, og vi har nu rettet fejlen'.
  Skrevet av: Redaksjonen på Studienett.no
 • 08.11.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  Oppgave 2c) på del 1 er feil. ved tilsetning av HCl vil CH3COO- danne eddik som gir den karakteristiske lukten. Anionet kan derfor utelukkes fra fasiten som riktig svar
  Da vi i sin tid lavede besvarelsen på dette spørgsmål, var vi meget i tvivl herom. Det skyldes, at eddikesyre (CH3COOH) kræver en betydelig mængde acetat (CH3COO-) i saltet for at det kan lugtes. Dette giver opgaveteksten ikke oplysninger om. Se for eksempel wikipedia herom: 'Adding strong acid (such as HCl) to a concentrated acetate solution produces acetic acid, which emits a strong smell of vinegar. However, even if acetate is present, the vinegar smell may not be noticeable if the acetate is too dilute.' Som følge af din kommentar har vi dog alligevel tilføjet følgende til besvarelsen: 'Muligvis kan vi også afvise acetationer (CH3COO-), da denne reaksjon vil ske mellem H+ og CH3COO-: H+(aq)  +  CH3COO-(aq)  →  CH3COOH(aq) Efterfølgende vil en smule CH3COOH(aq) omdannes til gas: CH3COOH(aq) → CH3COOH(g) CH3COOH(g) (eddikesyre) kan muligvis lugtes, men kun hvis det er til stede i høj konsentrasjon. Afvisning af acetat (CH3COO-) i saltet, forudsætter således, at saltet inneholder en betydelig mængde acetat, og det giver opgaveteksten ikke oplysninger om. Vi kan dog ikke helt utelukke muligheden.'
  Skrevet av: Redaksjonen på Studienett.no
 • 22.02.2022
 • 07.11.2021