Kjemi 2 eksamen høst 2018

Her får du vårt løsningsforslag til eksamenssettet i Kjemi 2 fra høst 2018. Eksamenssettet ble brukt til den skriftlige eksamenen den 16. november 2018.

Løsningsforslagene til flervalgsoppgavene (oppgave 1) kommer med detaljerte forklaringer i grå bokser.

 

Her ser du et utdrag av besvarelsen på spørsmål 3e:

Her har vi en analyse av signalene som stammer fra det ønskede produktet (isobutylpropanat):

Signalet ved 0,95 ppm stammer fra metylgruppene i de røde ringene. Vi bemerker at disse metylgruppene er kjemisk ekvivalente, og dermed viser samme kjemiske skift. De viser en dublett fordi de kun har 1 nærmeste nabo (H-atomet i den grønne ringen).

Signalet ved 1,93 ppm stammer fra H-atomet i den grønne ringen. Vi ser en multiplett fordi dette H-atomet har i alt 8 nærmeste naboer (de 6 H-atomene fra de røde ringene og de 2 H-atomene fra den gule ringen). Multipletten bør nok være en nonett, men spekteret er ikke tydelig nok til å kunne se dette.

Signalet ved 3,86 ppm stammer fra H-atomene i den gule ringen. Vi ser en dublett fordi de kun har 1 nærmeste nabo (H-atomet i den grønne ringen). Det relativt høye kjemiske skiftet skyldes at det er 2 sterkt elektronegative O-atomer like i nærheten.

Signalet ved 1,14 ppm stammer fra metylgruppen i den blå ringen. Vi ser en triplett fordi de har 2 nærmeste naboer (de to H-atomene i den svarte ringen).

Signalet ved 2,33 ppm stammer fra H-atomene i den svarte ringen. Vi ser en kvartett fordi de har 3 nærmeste naboer (fra metylgruppen i den blå ringen).

De resterende signalene stammer fra den ene reaktanten, 2-metylpropan-1-ol. Forurensingen er altså 2-metylpropan-1-ol. Her ser vi en analyse av signalene ...

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kjemi 2 eksamen høst 2018

[5]
Brukernes anmeldelser
  • 27.04.2021
  • 06.02.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 23.01.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 25.12.2020
    Skrevet av Elev på Vg3