Oppgave 5

Innholdsfortegnelse

a.

Et proteins tertiærstruktur bestemmes av interaksjoner mellom sidekjedene på de forskjellige aminosyrene. Disulfidbroer dannes når sidekjedene fra to cystein-residuer bindes sammen. Det vil si at når disulfidbroer brytes opp eller dannes er ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn