Oppgave 4

Innholdsfortegnelse

a.

Redoksreaksjoner kjennetegnes ved at de omfatter atomer som skifter oksidasjonstrinn. Mn starter med å ha et oksidasjonstrinn på + VII i MnO4-, mens det slutter med å ha et oksidasjonstrinn på + IV i MnO2. Mn reduseres altså i reaksjonene, og det er derfor snakk om en redoksreaksjon.

b.

Det er ikke mulig å bruke kromsyrereagens til å bestemme om all fenylmetanol har reagert. I reaksjonen på figur 12 har man brukt MnO4- som oksidasjonsmiddel. Alternativt kunne man også ha brukt kromsyrereagens. Kromsyrereagens har ev...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn