Oppgave 3

Innholdsfortegnelse

a.

Ved en hydrolyse skjer det en spalting av et organisk stoff under opptak av vann, og i reaksjonen på figur 10 skjer det faktisk hele tre hydrolyser. På figur 10 er det tatt opp KOH i stedet for vann, men når pH blir lav nok vil K+-ionene erstattes av H+ og dermed vil det fremkomme at ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn