Oppgave 2

Innholdsfortegnelse

a.

1.

Her ser vi utgangsstoffet:

Og her ser vi produktet:

Og her har vi reaksjonsligningen for eliminasjonsreaksjonen:

2.

Kromsyrereagens er normalt en blanding av svovelsyre (H2SO4) og dikromationet (Cr2O72-). Kromsyrereagens kan oksidere primære alkoholer til karboksylsyrer, og sekundære alkoholer til ketoner. På figur 7 ser vi denne sekundære alkoholen:

Med kromsyrereagens oksideres den sekundære alkoh...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn