Oppgave 1

a. Buffer

Hvilken av disse syrene er best egnet som sur komponent til en buffer med pH = 3,9?

A. etansyre

B. melkesyre

C. ammoniumion

D. hydrogensulfation

Vi finner melkesyrens pKa-verdi i Vedlegg 1 til å være 3,86. Melkesyre er dermed den av de fire nevnte syrene som har en pKa-verdi som ligger tettest opp mot 3,9, og er derfor den syren som er best egnet som sur komponent til en buffer med pH = 3,9.

b. Buffer

Du har et stoff løst i vann. Til denne løsningen tilsetter du litt NaOH, slik at det blir en bufferløsning. Hvilket av disse stoffene var det i vannløsningen før NaOH ble tilsatt? 

A. NaNO2

B. Na2CO3

C. NaHSO3

D. NaCH3COO

NaHSO3 er det eneste av de fire stoffene som inneholder en syre, og vannløsningen må derfor ha inneholdt NaHSO3. Ved tilsetning av NaOH skjer følgende reaksjon:

HSO3-(aq)  +  OH-(aq)  →  SO32-(aq)  +  H2O(l)

Vi ser at SO32- (den korresponderende basen) dannes, og fordi det kun ble tilsatt litt NaOH vil det fortsatt være HSO3- (den korresponderende syren) igjen i vannløsningen. Dermed er det blitt dannet en bufferløsning med syre-base-paret: HSO3- og SO32-.

c. Buffer

I en bufferløsning er pH 0,5 høyere enn pKa. Konsentrasjonen...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn