Kjemi 2 eksamen høst 2017

Her får du vårt løsningsforslag til eksamenssettet i Kjemi 2 fra høst 2017. Eksamenssettet ble brukt til den skriftlige eksamenen den 17. november 2017.

Løsningsforslagene til flervalgsoppgavene (oppgave 1) kommer med detaljerte forklaringer i grå bokser.

Her ser du et utdrag av besvarelsen på spørsmål 4e:

R1 er en metylgruppe, så R1=CH3

R2 er en propylgruppe, så R2=CH3-CH2-CH2-

Det opprinnelige alkenet ser derfor slik ut:

  

På figur 14 ser vi H-NMR-spekteret for R1-COOH. Ved 11,42 ser vi en singlett. Denne stammer fra H-en i COOH (ifølge Vedlegg 1 skal det kjemiske skiftet ligge i intervallet 10-13 ppm). Ved 1,96 ser vi enda en singlett. Denne stammer fra de tre H-ene i CH3. Fordi disse tre H-ene ikke har noen nærmeste naboer ser vi en singlett. Formelen for R1-COOH blir dermed CH3-COOH, som har en molekylmasse på omtrent 60 u. Dette passer godt med at molekylionet (m/z) i massespekteret på figur 15 er lik 60. Vi har laget et sammendrag av analysen av R1 på denne figuren:

  

På figur 16 ser vi H-NMR-spektret for R2-COOH. Vi ser her strukturen for R2-COOH:

  

Ved 11,97 ser vi en singlett. Denne stammer fra H-en i COOH (ifølge Vedlegg 1 skal det kjemiske skiftet ligge i intervallet 10-13 ppm).

Ved 0,90 ppm ser vi en triplett (markert med rød ring). Det er en triplett fordi det er to nærmeste naboer (fra H-ene i den gule ringen). Ved 2,29 ser vi en triplett (markert med grønn ring), fordi det er to nærmeste naboer (også fra H-ene i den gule ringen). Ved 1,67 ser vi en sekstett som stammer fra H-ene markert med den gule ringen. Vi ser en sekstett fordi ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kjemi 2 eksamen høst 2017

[4]
Brukernes anmeldelser
  • 22.02.2022
  • 05.01.2022
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 05.11.2021
  • 10.05.2021
    Skrevet av Elev på Vg3