Kjære død og Dunk, dunk | Norsk sidemål | Vår 2010

Her får du hjelp til å komme i gang med oppgaven din. Her finner du inspirasjon til å tolke og sammenligne «Kjære død» og «Dunk, dunk».

Oppgaven er fra norsk sidemål skriftlig eksamen våren 2010.

Oppgaveformulering

Oppgave 5

Vedlegg: ”Kjære død” av Arild Nyquist og annonsen ”Dunk, dunk” fra Jølstad begravelsesbyrå

Sammenlign de to tekstene.

Fakta om «Kjære død»

Forfatter: Arild Nyquist
Utgivelse: i Kollvikabrev i 1978
Sjanger: epistel (brev)

Fakta om «Dunk, dunk»

Avsender: Jølstad begravelsesbyrå
Årstall: 2009
Sjanger: reklame

Hensikt: Hensikten med annonsen er å få mottakerne til å bestille tjenesten det reklameres for: private minnekonserter for å hedre mennesker som har gått bort, ved hjelp av musikk.

Inngangsvinkler til tolkning og sammenligning

Når du tolker og sammenligner de to tekstene «Kjære død» og «Dunk, dunk», kan det være nyttig å fokusere særlig på ett element; å ha en slags rød tråd som du holder på gjennom hele analysen. Et slikt fokusområde kan for eksempel være:

Døden: Hva sier de to tekstene om døden? På hvilken måte gjør oppbygningen at døden fremstår som både mektig, skremmende og spennende? Hvilke følelser knyttet til døden spiller tekstene på for å appellere til oss? Er døden trist eller kjærkommen?

Plussord og eufemismer: I begge tekstene fremstilles døden som noe nesten positivt: «Dunk, dunk» skaper spenning og sitring gjennom å knytte døden til en scene med rød fløyel og instrumenter, mens i «Kjære død» forsøker forfatteren å se på døden som vakker og barmhjertig. Hvorfor tror du forfatterne bak tekstene bruker slike virkemidler? Hvor kommer behovet for å omskrive det vonde og vanskelige fra?

Personlig henvendelse: Begge tekstene snakker til et «du». I «Kjære død» er «du» døden selv, men i realiteten blir «du-et» leseren, siden det er vi som leser teksten. Også i «Dunk, dunk» snakker reklameteksten til leseren gjennom bruk av pronomenet «du».

Hva gjør denne formen for henvendelse med oss som leser? Hvordan opplever vi de språklige virkemidlene og det som sies om døden, når teksten er stilet direkte til oss?

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Oppskrift på sammenligningsoppgave

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på en sammenligningsoppgave som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Sammenligning

Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen. Sammenligningsoppgaver inngår nesten alltid i eksamenssettene ved terminsprøver og heldagsprøver i norsk på vgs. Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kjære død og Dunk, dunk | Norsk sidemål | Vår 2010

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.