Sitater

Her hjelper vi deg med hvordan du kan bruke sitater fra ulike tekster og kilder. Vi forklarer hvordan du kan skrive sitater inn i en oppgave, og når det er en god idé å bruke sitater.

Hvordan skriver man sitater? (sitatføring)

Du kan gjengi direkte sitater på tre forskjellige måter, som avhenger av sitatenes lengde. Det dreier seg om korte sitater, lengere sitater og sitasjon av korte formuleringer.

Generelt gjelder at sitater skal gjengis slik de står i kilden. Det vil f.eks. si at sitater ikke skal skrives i kursiv, med mindre den siterte teksten faktisk står i kursiv i kilden. 

Korte sitater

Korte sitater, under tre linjer, skal du skrive inn i brødteksten din og markere med sitattegn. Det er en typisk måte å sitere på i en oppgave. Husk å skrive en kildehenvisning, enten vha. en parentes eller en fotnote.

Eksempel på et kort sitat i en oppgave om kjønnsroller: 

Det virker ikke likestillende å særbehandle én gruppe og sette deres behov over andres. Bøstrand uttrykker også ubehag ved tanken: «[…] skal man lovregulere og kvotere seg ut fra alle skjevheter

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn