Kildeliste

Når du skriver oppgave eller holder et muntlig framlegg, er det viktig å skrive en kildeliste. Det skal være mulig for din mottakeren din å finne og etterprøve informasjonen du bygger på. 

Kildelisten kan også kalles en litteraturliste, hvis du utelukkende benytter skrevne tekster som kilder. Den skal plasseres til slutt i oppgaven din eller i framlegget ditt.

Slik lager du en kildeliste

Legg merke til at det er forskjellige måter å lage en kildeliste på. Vi viser en vanlig måte, som er i overensstemmelse med APA-stilen for kildeangivelse. Men hvis læreren din ber deg om å bruke en annen måte, skal du naturligvis gjøre det.

I kildelisten skal du angi følgende i rekkefølge: 

Forfatterens navn (hele etternavnet, kun forbokstaven i fornavnet), årstall for utgivelse, kildens tittel (og tittelen på verket, hvis kilden er en del av et større verk) samt forlag, som står bak utgivelsen. Ved internettkilder angir du den fulle hjemmesideadressen i stedet f...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn