[0]

Kilder og kildebruk

Dette kompendiet er vår veiledning til hvordan du kan bruke kilder og lage kildeføring i ditt arbeid på Videregående. Vi forklarer blant annet hvordan du kan henvise til kilder, sitere og lage kildeliste. Dette er særlig relevant i forbindelse med skriftlige oppgaver, men også i muntlige fremføringer i ulike fag.

Kilder er alle former for materiale som du henter kunnskap fra i fagene dine. Det er typisk tekster som lærebøker, leksikonartikler, skjønnlitteratur eller fagartikler. Men det kan også være bilder, videoer, intervjuer, data, statistikk og mye annet.

Kildetypen avhenger mye av fagene. I Norsk er kilder f.eks. ofte skjønnlitteratur og saktekster. I Samfunnskunnskap og Psykologi kan kilder være fagartikler, intervjuer, data og statistikk, som også er vanlige kildetyper i de naturvitenskapelige fagene.

Merk: I Historie spiller kilder en spesielt sentral rolle, fordi historiske kilder er fagets omdreiningspunkt. Se: Historisk metode og kildebruk, Kildekritikk i HistorieKildeanalyse i Historie.

Innhold:

Utdrag av kompendiet:

Hvordan skal du skrive kildehenvisninger?

Du kan normalt skrive kildehenvisninger på to måter i oppgaven din: Enten vha. parenteser i teksten din eller vha. fotnoter. Du skal være konsekvent, slik at du enten bruker parenteser i teksten eller fotnoter hele veien igjennom.

I kildehenvisningen din skal du angi forfatterens etternavn, årstall for utgivelse og sidetall. Legg merke til at det ikke alltid er mulig å angi sidetall, f.eks. ved en nettartikkel som ikke har sidetall. Da utelater du bare sidetall ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Kilder og kildebruk

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.