Perspektivering og sammenlikning

«Karen» er typisk for den litteraturhistoriske perioden

«Karen» hører til den litterære perioden vi kaller det moderne gjennombrudd. Det moderne gjennombrudd satte sitt preg på litteraturen fra 1870 til rundt 1895. «Karen» er skrevet i 1882. Tidsmessig er den derfor en del av det moderne gjennombrudd.

«Karen» hører også veldig tydelig til perioden, når man ser på novellas innhold, stil og budskap. Litteraturen fra det moderne gjennombrudd er særlig kjent for å «sette problemer under debatt», som er Georg Brandes’ berømte slagord. Det var særlig sosiale problemer som f.eks. omhandla klasse og kjønnsforskjeller som ble diskutert og satt under debatt i litteraturen fra det moderne gjennombrudd. I «Karen» settes nettopp datidas kjønnsforskjeller og kvinnenes status i samfunnet under debatt. Det er dermed en utadvendt litteratur som har fokus på samfunnsforholdene, hvilket nettopp er karakteristisk for litteraturen fra det moderne gjennombrudd.

Det er også et trekk ved litteraturen fra det moderne gjennombrudd at den er veldig realistisk. Det betyr at det er...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn