Realisme og realistiske trekk

Innholdet er virkelighetsnært

Litteraturen i realismen er kjennetegna av at tekstene prøver å være så virkelighetsnære som mulig. Det betyr at tekstene ofte handler om virkelighetsnære emner og tar utgangspunkt i noe som minner om det virkelige liv. Dessuten er det ofte konkrete, sosiale sammenhenger tekstene beskriver og ikke f.eks. drømmesyn eller idyller, slik vi kjenner det fra romantikken.

I «Karen» er miljøet på kroen beskrevet på godt og vondt, hvilket vi f.eks. kan se når vi hører: «Folk fra Omegnen, der samledes, naar det mørkede om Høstaftenen og sad i Krostuen og drak Kaffepuncher saadan i Almindelighed uden nogen bestemt Hensigt». Vi får her en upolert beskrivelse, hvilket gir oss en opplevelse av at miljøet skildres virkelighetsnært og realistisk. Det er dessuten et jevnt miljø som er prega av alminnelige menneskers vaner og liv. Det er også typisk for den realistiske litteraturen, som foretrekker å framstille livet blant de lavere samfunnsklassene.

Framstillingsformen gjør leseren til tilskuer

Det er et sentralt realismetrekk at framstillingsformen skal gjøre leseren til tilskuer eller iakttaker av scenene i litteraturen. I «Karen» er framstillingsformen primært scenisk. Det betyr at det blir zooma inn på begivenhetene. Vi kan se handlinga utspille seg for øynene våre nesten som i en film eller et teaterstykke. Det er flere gode eksempler på scenisk framstillingsform i novellas beskrivelser av hva som foregår på kroen:

Ved ovnen stod en fremmed mann i oljeklær og ventet på en flaske sodavann; to fiskeoppkjøpere hadde tre ganger rekvirert konjakk til kaffen; kromannens kar stod med en tom lykt og ventet på et lys, og en lang tørr bondemann fulgte Karen engstelig med øynene: han skulle ha 63 øre igjen på en krone.

Her kan vi nesten se scenen utspille seg for oss som om det er en film. I realismen var poenget med å gjøre leseren til tilskuer, at litteraturen skulle virke som om den framstilte handlinga objektivt. Begivenhetene skulle utfolde seg i øyenhøyde med leseren. Det gjør de også...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn