Oppbygging

Dette kalles også komposisjon.

Handlinga er bygga opp som et sirkulært forløp

Handlinga i «Karen» er bygga opp som et sirkulært forløp. Det betyr at vi vender tilbake til novellas utgangspunkt i slutten av novella. I «Karen» er det tydelig fordi novella slutter med den samme setninga som den begynner med: «- Men naar gamle Folk vilde give Ungdommen en rigtig alvorlig Advarsel, pleiede de gjerne at begynde saaledes; ”Der var engang i Krarup Kro en Pige, som hed Karen – ”».

Vi vender på den måten tilbake til novellas utgangspunkt i slutten av novella. Vi ser likevel at den viktige forskjellen at begynnelsen ikke er i sitattegn. Det kan strengt tatt bety at novellas forteller er som de «gamle folk» som vil lære ungdommen. Fortelleren begynner jo selv fortellinga si med ordene: «Det var engang i Krarup Kro en pike, som het Karen». Det kan også bety at novella kan leses om «en riktig alvorlig advarsel».

Virkning

Handlinga i «Karen» er bygga opp som et sirkulært forløp. Det gir oss en opplevelse av at fortellinga begynner på ny når den er ferdig. Det gjør også fortellinga tidløs, fordi vi får et inntrykk av at novella kan fortelles igjen og igjen.

Sirkelkomposisjonen har derfor også stor betydning for framstillinga av temaet om kjønnsforskjeller. Det skyldes at fortellinga kommer til å framstå som veldig allmenngyldig. Komposisjonen legges opp til at handlinga kjører i ring og på den måten gjentas. Det vil på fortellingas nivå skje hvis ikke «ungdommen» nettopp lytter til advarselen. Unge kvinner skal la være med å ligge med folk som den flotte postføreren.

Det later likevel ikke til å være tekstens meining å ville advare ungdommen på den måten. Tvert imot virker det til at den sirkulære oppbygginga skal vis...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn