Miljøskildring

Miljøet er en øde og fattig landeveiskro

«Karen» utspiller seg på Krarup Kro, som ligger i Jylland. Stedsnavnet kan vise til Karup på Midtjylland. Det vil passe med de andre jyske byene som blir nevnte (Thisted, Lemvig, Ulstrup). Miljøet i «Karen» er kjennetegna av at Krarup Kro ligger på den øde, jyske heden. I novellas samtid var heden prega av fattigdom, dårlige veier og lange avstander, og vi kan derfor forestille oss at Krarup Kro har vært forholdsvis isolert fra omverdenen.

I novella er det mange beskrivelser av vestavinden, som preger området rundt Krarup Kro:

Vinden kom vestenfra over lave sletter. Den hadde veltet lange, tunge bølger henover Vesterhavet; salt og våt av skum og fråde hadde den kastet seg inn over kysten. Men i de høye klitter med det lange marehalm var den blitt tørr og full av sand og litt trett, så da den kom til Krarup Kro, var det nettopp så vidt at den kunne få portene opp til reisestallen.

Eksempelet beskriver vinden veldig detaljert. Vi kan nesten merke hvordan vinden går fra å være en salt og fuktig havluft til å være mer tørr og sandete vind, da den har beveget seg over klittene og inn i landet. Bemerkninga om at «den kunne få portene opp til reisestallen» viser oss dessuten hvor kraftig vinden er og hvor stor betydning den har for livet på kroen.

I eksempelet hører vi også at vinden har beveget seg helt ute fra kysten mot Vesterhavet og inn over klittene. Beskrivelsen av vindens lange reise fra kysten og inn til Krarup Kro er med på å underbygge at kroen ligger isolert, langt fra alt. På samme måte som menneskene later vinden til å ha lang vei ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn