Arbeidsspørsmål

Hvis du vil ha litt starthjelp til å analysere «Karen» har vi her sammensatt en rekke spørsmål som kan lede deg mot svaret på det helt sentrale spørsmålet, nemlig: Hva handler «Karen» djupest sett om? Du kan finne svar på spørsmålene ved å lese på de neste sidene.

Handling og tema

Hva handler «Karen» om, kort fortalt?

Hva er den sentrale problemstillinga i «Karen»?

Hva er temaet i «Karen»?

Personskildring

Hva forteller Karens utseende og handlemåte leseren om henne?

Hvilken virkning har det at personene hovedsakelig er statiske?

Hvilket forhold er det mellom Karen og postføreren, og hvordan kommer dette til uttrykk gjennom samtalene og handlinga?

Hvilke virkemidler benytter «Karen» til å skape sympati med Karen?

Miljøskildring

Hva kjennetegner det fysiske og sosiale miljøet i «Karen»?

Hvilken funksjon har det at miljøet i «Karen» er kjennetegna av de mange reisende? Hvilken virkning har det at miljøet beskrives kritisk?

Virkemidler

Hvilken virkning har det at den språklige stilen er realistisk?

Hvilken virkn...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn