[24]

Analyse

«Karen» er ei novelle fra det moderne gjennombrudd. Som mange andre noveller fra den perioden, beskriver den en realistisk virkelighet, samtidig som at den holder seg kritisk til denne virkeligheten. På følgende sider kan du finne en grundig analyse og fortolkning av novella. Her vil vi gjennomgå alle punktene som vanligvis inngår i analysemodeller av noveller.

I novella opptrer mange forskjellige personer, men det er kun fokus på noen få av dem. De mest sentrale personene er Karen og postføreren. I analysen fokuserer vi på Karen, som er ei følsom, lengselsfull og flink ung kvinne. Vi ser dette gjennom tankene, handlingene og utseendet hennes. Vi kommer også inn på hvilken effekt det har at personene hovedsakelig er statiske. Vi analyserer dessuten forholdet mellom Karen og postføreren, da det er en veldig sentral relasjon i novella.

Miljøet er en fattig landeveiskro som ligger midt ute på den øde heden. Miljøet er kjennetegna av de mange reisende som stopper innom på kroen. Vi ser nærmere på novellas miljøbeskrivelse og gjennomgår hvilken virkning det har at miljøet blir kritisk bekrevet.

Deretter følger det ei side om språklige virkemidler. Den språklige stilen i «Karen» er realistisk for si tid. Vi kommer inn på hvilken virkning det har at det er brukt språklige bilder i beskrivelsene. Vi analyserer dessuten reven og haren som symboler på Karen og postføreren.

Fortelleren i novella er en skjult, altvitende tredjepersonsforteller. Vi gjennomgår hvilken virkning det har at novella er fortalt med tilbakeblikk. Vi forklarer også hvilken betydning det har at framstillingsformen er scenisk. Vi kommer dessuten inn på hvilken betydning det har at novella benytter seg av beskrivelse og direkte tale.

Novellas oppbygging er kjennetegna ved å være et sirkulært forløp. Vi ser i analysen på hvor novellas vendepunkt er og hvilken betydning det har. Vi kommer dessuten inn på hva det betyr for forståelsen vår av «Karen» at slutten er lukka.

«Karen» har mange av novellesjangerens kjennetegn. Novella bryter likevel med novellesjangeren ved å begynne som et eventyr. Det viser vi i en analyse av sjangertrekkene til «Karen».

På den siste analysesida fokuserer vi på novellas realistiske trekk. «Karen» er kjent som ei realistisk novelle, men det er ikke helt innlysende hvorfor det er slik. Det gir vi derfor ei forklaring på, ved å fokusere på de forskjellige valgene forfatteren har tatt som gjør novella realistisk.

Vi starter analysen med å stille en rekke arbeidsspørsmål til novella. Vi vil anbefale deg å prøve å svare på arbeidsspørsmålene før du leser analysen vår. I selve analysehjelpen gir vi grundige svar på hvert enkelt spørsmål, men husk at svarene ikke er helt utfyllende. Det er alltid mange nyanser i en litterær tekstanalyse. Det gjelder om å få de viktigste poengene og nyansene framheva. Men det er også viktig å huske på hvilken sammenheng novella skal analyseres i.

Analysen kan derfor både brukes i forbindelse med en muntlig forberedelse og til en skriftlig oppgave. Det viktigste er at du kan arbeide selvstendig med de analytiske poengene og sette dem inn i en relevant sammenheng.

Se også oppskriften vår for novelleanalyse: