Tolkning og budskap

Innholdsfortegnelse

Tolkning

Hans Børlis dikt «Junikveld» (1958) tematiserer livets forgjengelighet. Diktet beskriver en bevegelse fra idyll til frykt, idet jeg-et plutselig innser at døden en dag vil skille jeg-et og du-et ad. Det blir tydelig gjennom beskrivelsen av naturen, som imidlertid fremstår illevarslende snarere enn beroligende. Til slutt bryter erkjennelsen av livets forgjengelighet igjennom. Det lyriske jeg rammes av en fortvilende innsikt i livets korthet. 

Dette er typisk for Børlis diktning, som ofte tematiserer det moderne menneskets opplevelse av fremmedgjorthet og fortvilelse. 

Diktet begynner i ren idyll. Vi følger et par som sitter på trappen og nyter en fredfylt junikveld. Det hersker en stemning av lykkelig samvær. Allerede i andre strofe opptrer imidlertid en rekke språ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn