Oppgaver

Her får du noen oppgaver som kan hjelpe deg i gang med din tolkning av diktet «Junikveld». Du finner svar på oppgavene på de neste sidene.

Handling, motiv og tema

Hvordan er handlingsforløpet i diktet?

Hva er diktets viktigste motiv? Det vil si, hva skildrer diktet helt konkret?

Hvordan uttrykker diktet en tematikk om livets forgjengelighet?

Form, komposisjon og stemme

Har diktet en fast og tradisjonell form eller en fri og modernistisk form?

Hvordan kan vi se at diktets indre komposisjon beveger seg fra idyll til uhygge?

Hvordan speiler diktets ytre komposisjon at jeg-et rammes av en erkjennelse til slutt?

Hvordan brukes pronomenene «jeg» og «vi» i diktet?

Språklige virkemidler

Hvordan bidrar diktets billedspråk til å skape en stemning av lurende fare?

Hva er solnedgangen et symbol på?

Hvilken virkning har diktets bruk av virkemiddelet apostrofe?

Tolkning og budskap

Hva uttrykker diktet om temaet livets forgjengelighet?

Hva er diktets budskap? ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn