Handling, motiv og tema

Innholdsfortegnelse

Handling

Handlingen i Hans Børlis dikt «Junikveld» beveger seg fra idyll til fare og forgjengelighet. I diktets første strofe fremstår diktet idyllisk. Vi hører om et «vi» som sitter ute på trappen en «slørblå junikveld». Her skisseres altså en fredfyldt stund mellom et par som ser på naturen. 

Fra og med strofe 2 endrer diktet karakter. I diktets andre strofe beskrives solens gjenspeiling i skogsjøen som skinnende av «av sunkne solefalls-riker». Bildet antyder et forfall. I strofe 3 begynner blomsterbukettene å «skjelve». Det lyriske jeg-et avrunder tredje strofe med å poengtere at det er som om «noe haster». Det antyder at noe farefullt er på vei. Kanskje i form av en hendelse. Kanskje i form av en erkjennelse. 

Diktets to siste strofer er kortere enn de foregående. Her bryter erkje...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn