Analyse

Her får du hjelp til å analysere Hans Børlis dikt «Junikveld». Vi fokuserer på følgende i analysehjelpen:

Hvis du vil ha mer hjelp til din analyse av diktet, kan du bruke vår veiledning til diktanalyse.

Diktanalyse

Denne oppskriften er en hjelp til deg som skal analysere et dikt. Den kan brukes som inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt, og den er god å bruke til både lekser, oppgaveskriving og på eksamen.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra vores analysehjelp:

Apostrofene binder jeg-et og du-et sammen

Diktet gjør bruk av apostrofer, altså henvendelser til noe eller noen i teksten. Det er helt konkret du-et apostrofene retter seg mot. Den første ser vi i strofe 2: «Se – skogsjøen ligger og skinner rødt». Her oppfordrer jeg-et du-et til å sanse naturen sammen med jeg-et. På en indirekte måte er oppfordringen imidlertid også rettet mot leseren. På den måten bidrar apostrofen til å åpne for vår sansning av naturen i diktet.

Den andre apostrofen ser vi i strofe 4: «Å, flytt deg nærmere inn til meg/ her på kjøkkentrammen!». Her er den optimistiske oppfordringen til å sanse naturen avløst av et utbrudd til du-et. Det lyriske jeg-et utbryter et «Å» av frykt for adskillelsen fra du-et, som oppfordres til å flytte seg helt inntil jeg-et for å dempe jeg-ets frykt. 

Apostrofene bidrar med å vise det tette forholdet mellom jeg-et og du-et. Vi kan alle sammen relatere til frykten for å bli skilt fra våre kjære, også selv om det er en del av livet. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn