Skrifter

På denne siden finner du en gjennomgang av jødedommens helligskrifter: Tanakh, Toraen og Talmud.

En muntlig og en skriftlig lov

Ifølge tradisjonen mottok Moses både en skriftlig og en muntlig lov på Sinaifjellet, samtidig som han mottok de to steintavlene med de ti bud. Den muntlige åpenbaringen supplerer i mange tilfeller den skriftlige åpenbaringen, hvor det er hull eller uklarheter. 

Den skriftlige loven består av Tanakh, som innholdsmessig svarer til Det gamle testamentet, hvis viktigste skrift er de fem mosebøkene, også kalt Toraen eller Moseloven. Den muntlige åpenbaringen kalles Mishna og inngår i en samling av skrifter som kalles Talmud. Noen ganger kalles Talmud for den muntlige Toraen

Den skriftlige loven – Toraen og Tanakh

Her gir vi deg et overblikk over Toraen og Tanakh, som er den skriftlige loven. 

Toraen (Moseloven) er den viktigste skriften

De fem mosebøkene kalles samlet for ha-Torahhebraisk, hvilket betyr «belæringen». Det er den viktigste og mest hellige delen av jødenes helligskrifter

Toraen inneholder de mest sentrale tekstene i jødedommen. Toraen inneholder for det første alt det mytologiske stoffet om jødenes tidlige historie, som er viktig for jødisk identitet, f.eks. deres forståelse som et utvalgt folk og pakten med Gud. For det andre inneholder Toraen de 613 bud, inkl. de ti bud, som jøder er forpliktet til å følge. For det tredje inneholder Toraen også vesentlige tekster om Guds vesen, f.eks. shema-bønnen om Guds enhet, som ofte kalles jødenes trosbekjennelse.

Tora-opplesning er s...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn