Sammendrag

Her gir vi deg et overblikk over jødedommen i stikkordsform.

Kort overblikk over jødedommen

 • Jødedommen er verdens 10. største religion med ca. 15 millioner medlemmer (ca. 1500 i Norge)
 • Jødedommen er en verdensreligion, fordi den er utbredt i hele verden
 • Jøder er også en etnisk gruppe. Hvis man er født av en jødisk mor, så er man jøde – uansett om man praktiserer troen eller ei
 • Jødedommen er den eldste og minste av de tre abrahamittiske religionene (jødedom, islam og kristendom)
 • Jødedommens sentrale helligskrift kalles Tanakh og består av Moseloven, Profetene og Skriftene. Er innholdsmessig identisk med Det gamle testamente i den kristne Bibelen.
 • Moseloven (også kalt Toraen) er den absolutt viktigste skriften
 • Moderne jødedom utspringer av israelittisk religion, slik den er beskrevet i Tanakh
 • Jødedommen er monoteistisk. Jøder tror på én allmektig, allvitende og evig Gud
 • En religiøs spesialist i jødedommen kalles en rabbiner, og har spesielt stor kunnskap om de religiøse skriftene
 • Jødedommen er universalistisk: Gud er hele verdens skaper og herre, ikke bare jødenes
 • Jødedommen er nasjonal: Jødene er Guds spesielt utvalgte folk
 • Jødedommen fokuserer ikke så mye på livet etter døden, men på å leve et godt etisk riktig liv før døden
 • Jødedommen fokuserer mer på å utføre de rette handlingene (ortopraksi) fremfor den rette tro (ortodoksi).
 • Jøder er forpliktet til å følge halakha, som inneholder lover, regler, forbud og påbud som rabbinere har utledet av Toraen og den muntlige rabbinske tradisjon (Talmud)
 • Jødedommen e
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn