Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Jødedommen | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2022
Sist oppdatert: 22.02.2022
Antall sider: 28

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2022, 20. januar). Jødedommen | Kompendium. https://www.studienett.no/joededom

Litteratur

Bloch, S. K. (2013). Jødedom. I A. Ahle, L. N. Andersen, A. Hvithamar, & T. Jensen (Eds.), Horisont – grundbog i religion. Gyldendal.

Block, S. K., & Laura, H. (2009). Danske Verdensreligioner – Jødedom. Gyldendal.

Det Mosaiske Trossamfund (2018). Jødedommen.No – Informasjonsside Om Jødedommen. https://www.jødedommen.no 

Fafner, H. H. (2018). Jødedom – tro og praksis. Systime.

Groth, B. (n.d.). Jødedom. I Store norske leksikon. https://snl.no/jødedom 

Jødedom. (2020). I Den Store Danske. https://denstoredanske.lex.dk/jødedom 

Jødisk Informationscenter. (n.d.). Joediskinfo.Dk. https://joediskinfo.dk/ 

Judaism. (n.d.). Wikipedia. Retrieved December 1, 2021, from https://en.wikipedia.org/wiki/Judaism

Kvamme, O. A., Lindhardt, E. M., & Steineger, A. (2018). I samme verden. Cappelen Damm.

Ljungcrantz, A.-L., & Møenbak, E. R. (2017). Jødedom. In Religioner lever. Grundbog til religion. L&R Uddannelse.

Poulsen, A. (2018). Jødedommen. In Religion - kort og godt. Forlaget Columbus.