Bakgrunnskunnskap

Her får du bakgrunnskunnskap om Per Fugellis tekst “Jeg heier på det vanlige mennesket” fra 2015. Teksten er manuskriptet til et foredrag som Fugelli holdt på Prestasjonskonferansen i 2015.

Prestasjonskonferansen

Konferansen, der Per Fugelli holdt foredraget sitt, var arrangert av Olympiatoppen, Norges forbund for toppidrett. Konferansen var en av de prestasjonskonferanser som har vært avholdt en gang i året siden 2012. Her deltar organisasjoner innen eliteidretten, statlige myndigheter, kulturlivet og forretningslivet. Prestasjonskonferansen beskriver formålet sitt på hjemmesiden sin:

Norge som nasjon presterer på høyt internasjonalt nivå på mange områder. Det er bemerkelsesverdig hvor gode resultater nasjonen oppnår, tatt i betraktning antall mennesker vi er, og at den internasjonale konkurransen er stadig mer krevende. I utviklingen av et moderne samfunn, kan vi ikke melde oss ut av disse “konkurransearenaene”. Vi ønsker å være der og vi ønsker å lykkes. Bak de ekstraordinære resultatene står dyktige mennesker, som ønsker å strekke seg, og evner å løfte hverandre og organisasjonene de representerer. Sentralt i dette bildet er kompetanse. Grunnlaget for prestasjoner ligger i...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn