De seks trosartiklene

På denne siden gir vi deg et overblikk over de seks trosartiklene, som definerer hva en rettroende muslim tror på.

En parallell til de fem søylene

De seks trosartiklene kalles også arkan al-iman, og kan forstås som en parallell til islams fem søyler (arkan al-islam). De fem søylene utgjør islams rituelle dimensjon, mens de seks trosartiklene utgjør den dogmatiske dimensjonen. 

Vær oppmerksom på at sjjiamuslimer også tror på de samme tingene, men bruker en annen måte å sette opp troen på. Se evt. avsnittet «Formulering av tro og praksis» på siden om forskjeller mellom sjia- og sunniislam.

1. Allahs énhet 

Den første trosartikkelen i islam handler om Allah. Islam er svært monoteistisk, det vil si at muslimer kun tror på og anerkjenner én gud. Derfor handler den første og viktigste av trosartiklene om å tro på Allah. Helt spesifikt å tro på Allahs énhet (tawhid), det vil si at det ikke er andre guder end Allah og han opptrer ikke som flere personer. Allahs énhet er understreket av at navnet er en sammensetning av den arabiske bestemte artik...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn