Tro og teologi

På disse sidene gir vi deg et overblikk over de mest vesentlige elementene innenfor islams tro og teologi.

Vi gir et overblikk over de seks trosartiklene, som er grunnlaget for sunniislam. Deretter gjennomgår vi islamsk lov, det vil si sharia, lovskolene og rettspraksis. Til slutt går vi i dybden av begrepet jihad og dets historie og nåtidige bruk.

Utdrag

Under finner du et utdrag av kompendiet vårt:

Jihad som middel til å utbre islam

I løpet av de første par århundrene etter Muhammeds død, blir det løpende tolket videre på jihad-begrepet ut fra Koranen og hadithene. Jihad er som sådan ikke lenger bare et uttrykk for sporadiske forsvar mot fiender, men for en del av islamsk lov (sharia) med regler for mange aspekter vedrørende krig, krigføring og våpenhvile.

I følge sharia er jihad ikke bare til for å sikre islams og det islamske samfunns (kalifatets) overlevelse, men også for å utbre islam. Det er en kollektiv plikt for det islamske samfunn å dra på erobringstokter med hensikt om å utbre islams herredømme og undertvinge vantro. Muslimene skilte mellom «islams verden» og «krigens verden». Målet var å utvide «islams verden» så det ikke lenger finnes en «krigens verden». På den måten kommer det fred og rettferdighet i hele verden.

Jihad for å utbre islam var underlagt etiske regler

Forutsetningen for den hellige krig med hensikt om å utbre islam var at muslimene først måtte angripe når motstanderen hadde avvist å omvende seg til islam. I tillegg var det noen etiske anvisninger omkring krigføring. F.eks. måtte kvinner, barn og sivile ikke drepes, og avlinger og kveg måtte ikke ødelegges.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn