Koranen

Hva er koranen?

Koranen er en bok som er det helligste i islam. Det skyldes at den ikke bare er en bok, men Allahs direkte og ordrette tale til mennesket. Når en muslim resiterer fra Koranen, så resiterer de ikke bare en bok, men Allahs egne ord. Som Allahs åpenbarte ord, har Koranen omtrent samme status for muslimer som Jesus har for kristne. I kristendommen oppfattes Jesus nemlig som Guds åpenbarte ord, hvorimot de kristnes helligskrift, Bibelen, er skrevet av mennesker.

Koranens oppbygning

Koranen består av 114 kapitler, kalt surer, som består av mellom 3 og 286 vers (aya). Alle surer i Koranen har sitt eget unike navn, som muslimer bruker når de henviser til en sure. En muslim vil f.eks. ikke henvise til sure 2, men i stedet til f.eks. al-Baqara (det betyder kuen), som er surens navn.  Skriftligt ser man imidlertid ofte henvisninger til kapittel og vers, f.eks.: 2:1, som betyr sure 2, vers 1.

Det er ingen kronologi i Koranen, siden alle surer simpelthen er plas...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn