Skrifter

På disse sidene gir vi deg et overblikk over de viktigste tekstene innenfor islam. Det er helligskriften Koranen og hadith-tradisjonen.

Koranen er islams helligskrift. Den anses som Allahs endegyldige, klare og ufeilbarlige åpenbaring til menneskeheten. Det er Allahs direkte tale, slik den ble åpenbart til profeten Muhammed.

Utdrag

Under kan lese et utdrag om Koranen:

Koranen skal leses og forstås på arabisk

Flere steder i Koranen fremheves det at Koranen er åpenbart som Allahs ord på arabisk. Muslimer har derfor den oppfattelsen at Koranen skal leses, resiteres og forstås ut fra den arabiske teksten. Derfor fremsies koranvers alltid på arabisk, uansett hvilket morsmål man har. Det er kun Koranen på arabisk som regnes som den ekte Koranen.

Siden islam raskt spredte seg ut over arabisk-talende områder, ble det tidlig nødvendig å oversette Koranen til andre språk. I dag er muslimer med arabisk som morsmål i undertall, hvilket også nødvendiggjør koranoversettelser. Disse koranoversettelsene oppfattes som tolkninger av eller kommentarer til Koranen. Koranoversettelser er akseptert, men oppfattes ikke som Allahs ord, og dermed ikke som den ekte Koranen. Det anbefales at muslimer lærer arabisk, for kun på den måten kan de lese og resitere Allahs ord.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn