Sammendrag

Kort overblikk over islam

 • Islam er den yngste av verdensreligionene.
 • Islam oppsto på den arabiske halvøy på 600-tallet. 622 e.Kr. regnes som år 0 i den islamske kalenderen.
 • Islam er svært monoteistisk, dvs. at de kun dyrker én gud.
 • Den eneste guden, Allah, ga Muhammed åpenbaringer som er nedskrevet i Koranen.
 • Muhammed ble Allahs profet og budbringer da han delte åpenbaringene med folkene i hjembyen Mekka
 • Mekka er den helligste byen i islam, hvor helligstedet Kaba er religionens omdreiningspunkt (axis mundi).
 • Islam betyr «underkastelse» eller «hengivelse», og er positivt ladd på arabisk
 • Muslimer hengir seg fullstendig til den eneste guden, Allah (en sammentrekning av al-Ilah = guden)
 • Islam har størst utbredelse i Asia og Afrika
 • Det er ca. 1,6 milliarder muslimer i verden
 • Det er ca. 200 000 muslimer i Norge

Islams tekster

De viktigste tekstene i islam er helligskriften Koranen og de overleverte tradisjonene hadith.

Koranen

 • Koranen, arabisk al-Qurʼān, betyr «ta
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn