Sunni- og sjiaislam

Hva er sunniislam?

Sunniislam, også kalt sunnisme, er den største trosretningen innenfor islam. Når man snakker om islam som religion eller muslimer som gruppe uten nærmere utdypning, så mener man oftest sunniislam, siden et sted mellom 80-90% av alle verdens muslimer tilhører denne retningen. 

Betegnelsen sunni hentyder til at sunni-muslimer, også kalt sunnitter, hevder å være dem som følger profeten Muhammeds livsførsel og sedvane (sunna). Sunniislam kan i hovedtrekk beskrives med de seks trosartiklene og de fem søylene.

Hva er sjiaislam?

Sjiaislam, også kalt sjiisme, er den nest største trosretningen innenfor islam med ca. 10-20% av alle muslimene. Retningen brøt med det muslimske samfunnet på slutten av 600-tallet e.Kr. på grunn av uenigheter om hvem som skulle være kalif, dvs. Muhammeds etterfølger (se mer om striden nedenfor). 

Grunnleggende tror sjiamuslimer, også kalt sjiitter, på det samme som sunni-muslimer, men med noen forskjeller. Sentralt i sjiaislam er oppfattelsen av at Ali, Muhammeds fetter og svigersønn, var Muhammeds rettmessige etterfølger som muslimenes leder. Sjiaislam har fått navnet sitt etter det arabiske shiat Ali, som betyr «Alis gruppe».

Denne oppfattelsen fører til noen særtrekk i sjiaislam som ikke finnes i sunniislam:

  • Sjiaislams religiøse ledere (imamer) er ufeilbarlige og utpekt av Allah fordi de nedstammer direkte fra Muhammed og Ali. Derfor blir de beundret som forbilder.
  • Sjiaislam har tilføyd Ali til trosbekjennelsen (shahada). Når sjiamuslimer fremsier trosbekjennelsen, tilføyer de: «Og Ali er Allahs venn». Dette understreker oppfattelsen av at Ali er Muhammeds sanne etterfølger.
  • Martyrkult omkring Alis sønn, Husein. Huseins martyrdød er viktig for sjiamuslimer og er gjenstand for kulthandlinger. Sjiamuslimer holder hvert år ti dager med sorg før den muslimske helligdagen ashura. Her minnes Huseins lidelse og død med sørgemarsjer og ritualer, hvor begivenhetene omkring Huseins død gjenoppføres. Sjiaislams fokus på lidelse og martyrdød henger i høy grad sammen med at sj
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn