Sufisme

Hva er sufisme?

Sufismen beskjeftiger seg med å oppnå en spesiell visdom og nærhet til Allah, som ellers ikke kan oppnås. Sufismen har fokus på inderlighet og oppriktighet i troen. Sufismen kan oppfattes som en parallell til de seks trosartiklene og de fem søylene: 

  • De seks trosartiklene handler om den intellektuelle troen
  • De fem søylene handler om den utadvendte praksisen
  • Sufismen handler om den innadvendte praksisen.

Sufismen kalles også for islams mystiske dimensjon. Mystikk er en betegnelse for åndelige opplevelser, hvor man opplever å bli i ett med gud eller universet og man ikke lenger sanser den fysiske verden omkring seg. Det er også en innadvendt streben etter renselse av sjelen gjennom bønn og meditasjon. Begrepet islamsk mystikk omfatter også sufismens innhold av en form for hemmelig viten om Allah og om virkelighetens innretning, som det kun er mulig å få innsikt i via en indre renselsesprosess. Oftest er den mystiske opplevelsen et resultat av forberedelser eller øvelser som skal fremkalle den.

Det er viktig å være oppmerksom på at sufismen ikke er en selvstendig trosretning eller en sekt. Sufismen er en integrert del av islam og finnes både i sunni- og sjiaislam.

Sufismens historie

Sufismens historie går tilbake til de første par århundrene etter islams stiftelse. Enkelte muslimer trakk seg tilbake fra samfunnet og levde i fattigdom for å overgi seg helt til bønn og tilbedelse av Allah. Denne livsstilen kalles askese, og disse tidlige muslimske asketene ble kalt sufier (mulige...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn