Retninger og bevegelser

Islam er en religion med et vidt forgrenet system av retninger som alle har det samme utgangspunktet: Troen på at det ikke er andre guder enn Allah, og at Muhammed er hans sendebud. 

På de følgende sidene får du et overblikk over de to største retningene innenfor islam: Sunni- og sjiaislam, deres historie, og hvordan de er forskjellige.

Vi gir deg også et overblikk over sufismen, som er en bevegelse som går på tvers av de to overordnede retningene innenfor islam.

Du får også et kort overblikk over andre retninger og bevegelser i islam:

  • Ibadisme og kharijitter
  • Wahabisme
  • Ahmadiyya
  • Koranisme

Utdrag

Under kan du lese et utdrag fra avsnittet om sunni- og sjiaislam:

Strid om Muhammeds rette etterfølger er skyld i splittelsen mellom sunni- og sjiaislam

Grunnen til splittelsen mellom sunni og sjia går helt tilbake til Muhammeds død i 632 e.Kr. Muhammed hadde ikke direkte utpekt en etterfølger. Derfor oppsto det uenigheter om hvem som skulle overtag den politiske og religiøse ledelsen av muslimene, dvs. være kalif. Dette førte til to grupper som støttet to forskjellige kandidater:

  • En gruppe støttet Abu Bakr. Han var Muhammeds svigerfar og en nær venn og ledsager. Denne gruppen mente at Muhammeds avløser skulle være den best egnede fra Muhammeds stamme. Gruppen ble til sunnimuslimene.
  • En annen gruppe støttet Ali. Han var Muhammeds svigersønn og fetter. Denne gruppen mente at Muhammeds status som leder (ikke profet) skulle nedarves direkte til nærmeste mannlige arving i profetens familie. De mente også at Muhammed hadde utpekt Ali som sin etterfølger. Gruppen ble til sjiamuslimene.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn