Om denne nettboken

© 2021 Better Students ApS

Tittel: Islam | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2021
Sist oppdatert: 11.11.2021
Antall sider: 78

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2021). Islam | Kompendium. Hentet 29. november 2021 fra https://www.studienett.no/islam

Litteratur

Andreasen, E. (2007). Al-Bukhari: Hadith-samling. Systime.

Butler, J., & Hoffmann, T. (Eds.). (2008). Gads leksikon om islam. Gads Forlag.

Islam. (2019). I NDLA. https://ndla.no/subject:1:78e538a3-78bf-4db2-af00-2ca7d721cb25/topic:2:198120/topic:2:197967

Kitir, D. (2010-2019). Klassisk og moderne islam (2. udgave). Systime.

Peters, R. (2004). Jihad i moderne og klassisk islam. Forlaget Vandkunsten.

Simonsen, J. B. (u.å.). Islam. I Den Store Danske. Retrieved 21 maj 2021, from https://denstoredanske.lex.dk/islam

Steffensen, J. M. (2001-2015). Islam – fra beduinkult til verdensreligion (2. udgave). Systime.

Tønnesen, A. (u.å.). Islam – tro og livsforståelse. Retrieved April 20, 2021, from http://islamstudie.dk/

Vogt, K. (u.å.). Islam. I Store norske leksikon. https://snl.no/islam