5. Hajj (pilegrimsreise til Mekka)

Den 5. søylen i islam består av pilegrimsreise til Mekka, som kalles hajj (staves også hadj). 

Hajj er obligatorisk for både sunni- og sjiamuslimer, og de utfører hajj på samme måte. For sunnimuslimer er hajj den 5. søylen, mens sjiamuslimer betrakter det som én av islams 10 grener.

Hva er hajj?

Hajj er kort sagt en pilegrimsreise til Mekka i Saudi-Arabia, hvor pilegrimen i løpet av noen dager utfører en rekke faste ritualer. Det skjer alltid i løpet av dag 8 til 13 i den islamske kalenderens siste måned, som heter Dhu al-Hijjah. Muslimer kan også reise på pilegrimsreise til Mekka på andre tider av året. Det kalles umra eller «den lille pilegrimsreisen», men det teller ikke som hajj.

Alle muslimer har plikt til minst én gang i livet å delta i hajj hvis det er mulig. Sykdom, krig eller økonomi er hyppige årsaker til ikke å delta i hajj. Spesielt økonomi kan være en begrensning, siden det kan være svært dyrt å reise til Mekka.

Den primære grunnen til at størstedelen av muslimer aldri kommer på hajj er imidlertid at Mekka ikke har fasiliteter til å etterkomme alles ønsker om å delta. Selv om ca. to-tre millioner muslimer hvert år deltar, så svarer det til mindre enn en kvart prosent av verdens muslimer.

Hva er formålet med hajj?

Det overordnede formålet med å delta i den obligatoriske pilegrimsreisen til Mekka er å vise sin lydighet overfor Allah, fordi pilegrimsreisen er en religiøs plikt. Samtidig er det også et mål å oppnå Allahs tilgivelse. Ifølge islamsk lov (sharia) garanterer en korrekt utført hajj at Allah tilgir alle pilegrimens synder og belønner pilegrimen med adgang til Paradis.

Innenfor det islamske samfunnet er det imidlertid også forbundet med en viss status å ha deltatt i hajj. En mannlig muslim kan kalle sig hajji etter å ha fullført hajj, mens en kvinne kan kalle seg hajja

De enkelte ritualene i hajj

Hajj er fastlagt av en rekke enkelte ritualer som skal utføres i en bestemt rekkefølge og på bestemte tidspunkter. For alle ritualer gjelder at de alle har faste bønner (dua) og bønnesykluser (raka) som skal fremsies på bestemte tidspunkter før, under og etter ritualet. 

Ihram (innviet renhetstilstand)

Før hajj begynner og pilegrimen trer inn i Mekka, skal pilegrimen innvies til en spesiell renhetstilstand, ihram. Dette skjer ved å foreta en rituell renselse av hele kroppen (ghusl), fremsi en intensjon om å ville utføre hajj for Allahs skyld og talbiyah-bønnen bes. 

Når pilegrimen er i ihram-tilstanden, er det en rekke regler som må overholdes. Først og fremst skal mennene bære en bestemt drakt (også kalt ihram), som består av...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn