1. Shahada (trosbekjennelsen)

Den 1. søylen i islam er trosbekjennelsen. Den kaldes shahada på arabisk som betyr “vitnesbyrd”. Trosbekjennelsen er kortfattet og lyder således:

Det finnes ingen andre guder enn Allah, og Muhammed er hans sendebud

Trosbekjennelsens to ledd gjengir de to absolutt viktigste tingene i islams troslære:

  • Allahs énhet (tawhid). Det betyr at man som muslim kun tror på eksistensen av én gud. Islam er strengt monoteistisk og tar avstand fra enhver form for polyteisme. Dessuten betyr det at Allah er én og ikke består av tre personer, som i den kristne treenighetslæren.
  • Muhammeds viktighet. Muhammed er utvalgt av Allah til å være budbringer (rasul) med den endegyldige åpenbaringen (Koranen) til mennesker. Samtidig er Muhammed et eksemplarisk forbilde for mu...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn