De fem søylene

Her gir vi deg et overblikk over de fem søylene, arkan al-islam på arabisk, som er de grunnleggende elementene i muslimers gudsdyrkelse og rituelle praksis. Når en muslim lever etter de religiøse pliktene som søylene inneholder, så er han en god muslim.

Vi har behandlet hver av de fem søylene for seg på disse undersidene.

Utdrag

Under kan du lese et utdrag fra avsnittet om islams fem søyler:

Ihram (innviet renhetstilstand)

Før hajj begynner og pilgrimen trer inn i Mekka, skal pilgrimen innvies til en spesiell renhetstilstand, ihram. Dette skjer ved å foreta en rituell renselse av hele kroppen (ghusl), fremsi en intensjon om å ville utføre hajj for Allahs skyld og talbiyah-bønnen bes. 

Når pilgrimen er i ihram-tilstanden, er det en rekke regler som må overholdes. Først og fremst skal mennene bære en bestemt drakt (også kalt ihram), som består av to stykker hvitt stoff som slynges om kroppen og ikke må tildekke hodet. Kvinner skal dekkes helt til, så bare hender og ansikt er synlig. Det er forbudt å tilsløre ansiktet (det vil si at burka og niqab er forbudt). 

Av andre regler gjelder bl.a. at pilgrimen ikke kan bruke parfyme eller parfymert såpe, trimme hår/skjegg eller klippe negler. I tillegg skal pilgrimmen avholde seg fra seksuelle aktiviteter, røyke og negativ adferd.

Symbolikk og betydning: Når alle bærer den samme enkle klesdrakten utviskes forskjeller mellom pilgrimene. Dette symboliserer den islamske menighetens (ummaens) enhet og fellesskap. Alle er like overfor Allah og underkaster seg Allah fullstendig.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn