Islam

I dette kompendiet dekker vi mesteparten av temaene innenfor islam som blir tatt opp i undervisningen i Religion og etikk og som du skal kunne til en eventuell eksamen. 

Hvilke tema, tekster og begreper som blir brukt varierer litt fra lærer til lærer. Derfor kan det være at det er noen ting som du har hatt i undervisningen som er gruppert litt annerledes i kompendiet. Det kan også være at det er deler av ditt pensum som vi ikke får nevnt i dette kompendiet, men mesteparten er med.  

Utdrag

Under finner du et utdrag av kompendiet vårt:

4. Profetene

Den fjerde trosartikkelen i islam er om profetene. Ifølge Koranen er profeten Muhammed den siste av en lang rekke profeter som Allah har kommunisert med. Koranen nevner 25 profeter, men sier også at det har vært mange flere enn dem. Alle profetene har hatt det samme budskapet som Koranen, men budskapet har blitt forvrengt, glemt eller misforstått. Dessuten kom de tidligere profetene kun til sine egne folkeslag. Muhammed kommer til hele verden som den aller siste profeten med den siste, endegyldige og uforfalskede åpenbaringen. 

Muhammed har, sammen med andre profeter, en spesiell status i islam som sendebud (rasul). Disse er alle kjent fra Bibelen. Blant de viktigste kan følgende nevnes:

 • Ibrahim (Abraham) – viktig fordi han står som et monoteistisk forbilde, som Muhammed i høy grad sammenligner seg selv med.
 • Ismail (Ismael) – viktig fordi han oppfattes som stamfar til araberne.
 • Isa (Jesus) – viktig fordi muslimer forventer at han skal komme igjen før dommedag og regjere som kalif i 40 år. Muslimer tror også på at Jesus ble født av en jomfru og gjorde undre. Men de avviser at han ble korsfestet, og at han skulle være Guds sønn.

Det er også andre personer fra Bibelen som blir betraktet som islamske profeter, selv om Bibelen ikke kaller dem profeter, f.eks Noa og Adam.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Islam

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 13.06.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 19.01.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 12.12.2022
 • 20.05.2022
  Skrevet av Elev på Vg3