Internasjonal engelsk eksamen | Vår 2020

Dette er Studienetts oppgavehjelp til Internasjonal engelsk fra Vår 2020 (2. juni 2020). Her hjelper vi deg gjennom alle oppgavene med sammendrag, analysehjelp og fokuspunkter.

Task 1 

Short answers

Answer both 1a and 1b.

1a 

Read the text in the box below, a call to action from Earth Day Network. 

Briefly comment on and explain the effects of some language features and/or literary devices used in the text to convince readers to take action. Use examples from the text in your answer.

1b 

Using the statistics below, briefly comment on the statement by Penelope C. Fletcher.

Task 2

Long answers

Answer either 2a, b, c, or d.

2a 

Read the material in Appendix 1.

Using the material in Appendix 1, discuss some ideas on what can be done to achieve sustainable living. You may find the material in tasks 1a and 1b useful when answering this task. 

2b 

Read the material in Appendix 2. 

Referring to the material in Appendix 2, discuss some of the main consequences of modern slavery. 

2c 

Read the material in Appendix 3. 

Using the material in Appendix 3, discuss how English-language TV media plays a role in influencing public opinion. 

2d 

Discuss the immigrant experience in the text in the box below, and compare this to an immigrant experience in another English-language text or film you have studied.

Mere hjelp

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag, internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig litteratur og kultur. Vi forteller deg i detalj hvordan de fire forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Internasjonal engelsk eksamen | Vår 2020

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.