Internasjonal engelsk eksamen | Vår 2019

Dette er Studienetts oppgavehjelp til Internasjonal engelsk fra Vår 2019 (4. juni 2019). Her hjelper vi deg gjennom alle oppgavene med sammendrag, analysehjelp og fokuspunkter.

Task 1

Short Answer

Answer both 1A and 1B. 

1A 

Read the text in the box below, a speech given by Mary Maker, a former refugee from South Sudan who is now a teacher.

Briefly comment on the effect of some of the language features and/or literary devices Mary Maker uses to enhance her message. Use examples from the text in your answer.

1B 

Read the material below.

Using information from the illustration below, briefly comment on the opinion Sam F. Jalloh expresses in his blog.

Task 2

Long answer

Answer either task A, B, C, or D. 

2A 

You may find the information in task 1a and b and the quotation below helpful when answering this task.

The United Nations has defined seventeen sustainable development goals. Among these are:

  • no poverty
  • gender equality
  • good health and well-being
  • improve industry, innovation and infrastructure

Referring to two of the sustainable development goals listed above, discuss the role of education in attaining these goals.

2B 

Using the material in Appendix 1 and other material you have studied, discuss the quotation below.

2C

Read the material in Appendix 2.

Referring to the material in Appendix 2 and using material you have studied about multicultural societies, discuss the importance of multicultural role models in the English-speaking world.

2D 

Read the extract from the short story ‘The Other Man’ by Viet Thanh Nguyen in the box below about a Vietnamese immigrant in the US who is called Liem.

Discuss Liem’s experiences of being an immigrant and compare this to the immigrant experience of another character in a text or film you have studied.

Mere hjelp

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Internasjonal engelsk eksamen | Vår 2019

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.