Internasjonal engelsk eksamen | Vår 2018

Dette er Studienetts study guide for skriftlig eksamen i Internasjonal engelsk fra 31. mai 2018

Med denne guiden blir du veiledet trygt og godt igjennom alle oppgavene i eksamenssettet med sammendrag, analyser og fokuspunkter.

Task 1

Short Answer

Answer both 1A and 1B.

1A

In 1963, US President John F. Kennedy delivered a speech on world peace. An extract from the speech is found in the box below.

Briefly comment on and explain the effect of some of the language features and/or literary devices former President John F. Kennedy uses in his speech. Use examples from the speech in your answer

1B

Use information from the graph below to briefly comment on Alex Burton’s statement in the box.

Task 2

Long answer

Answer either task 2 A, B, C, or D.

2A

Referring to the comments in the box below, discuss some of the challenges and opportunities of multiculturalism in the English-speaking world today.

2B

Stories often tell us about both the ups and downs we experience when we try to adapt to another culture. In Appendix 1, we meet Peri, a young Turkish woman, who has come to Oxford University to study.

Using examples from the text as your starting point, discuss challenges students may face when studying in a foreign country.

2C

The survey from 2016 posted below shows that combined, the USA and the United Kingdom make up a substantial part of the world publishing market. The statistics refer to publishing, for example books, newspapers and magazines.

Discuss the challenges that arise when a few English-speaking countries have such a dominant position in the global media industry, for example in publishing, television or film.

2D

Characters in films and literature often deal with global challenges, for example climate change, poverty, migration, war and exploitation.

Discuss and compare how two or more characters in English-language films and/or literature you have studied have had to deal with the effects of one or more global challenges. Use examples from the films/texts in your discussion.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag, internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig litteratur og kultur. Vi forteller deg i detalj hvordan de fire forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Internasjonal engelsk eksamen | Vår 2018

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 06.12.2020
    Skrevet av Elev på Vg2