Internasjonal engelsk eksamen | Høst 2020

Dette er Studienetts oppgavehjelp til Internasjonal engelsk fra Høst 2020 (24. november 2020). Her hjelper vi deg gjennom alle oppgavene med sammendrag, analysehjelp og fokuspunkter.

Task 1  - Short Answer

Answer both task 1a and 1b

1a

Briefly comment on and explain the effects of some language features and/or literary devices Autumn Peltier uses to enhance the message in the text. Use examples from the text in your answer.

1b

Using the statistics below, briefly comment on the statement by Georgina Bartholomew-Collins.

 

Task 2 – Long Answer

Answer either task a, b, c, or d

2a

Discuss whether the access to clean water is of global interest, and not only a local matter. 

You might find the material in Tasks 1a and 1b useful in answering this task. 

2b

Using the material in the boxes below and what you have studied, discuss the role of international cooperation in addressing the COVID-19 pandemic.

2c

International literature often aims to teach readers about how people live in other parts of the world. In the text in Appendix 1, you learn about a girl called Celia who is living in Tobago. 

Discuss what you learn about Celia and how people live in her part of the world, and compare this to what you learn about another character from an English-language literary text or film you have studied.

2d

Referring to the text in the box below, discuss how a student can best adapt to their new life while studying in the UK. 

Mere hjelp

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag, internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig litteratur og kultur. Vi forteller deg i detalj hvordan de fire forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Internasjonal engelsk eksamen | Høst 2020

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 25.05.2021
    Skrevet av Elev på Vg3