Internasjonal engelsk eksamen | Høst 2019

This is Studienett’s guide to the exam set in “Internasjonal engelsk” from 26 November 2019.

In this guide we will help you with summaries, analysis, and the focus points in the preparation material, and we will guide you through the tasks in the exam set.

Task 1

Short answer

Answer both 1a and 1b.

1a

In the box below, you will find an extract from a speech by Sir David Attenborough given at the COP24 Climate Change Conference in Katowice, Poland in December 2018.

Briefly comment on the effect of some of the language features and/or literary devices Sir David Attenborough uses to enhance his message. Use examples from the text in your answer.

1b

Read the material below.

Using information from the illustration below, briefly comment on the quote by Jeremy K. Parkinson.

Task 2

Long answer

Answer either task a, b, c, or d.

2a

Read the material in Appendix 1.

Using this material, discuss what young people can do about climate change.

You might also find the material in Tasks 1a and 1b useful in answering this task.

2b

Read the extract from the novel Number 11 by Jonathan Coe in Appendix 2.

Discuss Livia’s challenges as an immigrant and compare these to the challenges of another character in an English-language text or film you have studied.

2c

Read the short story ‘The Skier’ by Chris Rose in Appendix 3.

Discuss the cultural influence the Western world has on Afel and compare this to the Western cultural influence on another character from an English-language text or film you have studied.

2d

Using the material in the box below, discuss the influence of English-language news media in the world today.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Internasjonal engelsk eksamen | Høst 2019

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 12.10.2020
    Skrevet av Underviser på Videregående skole