Internasjonal engelsk eksamen | Høst 2018

Dette er Studienetts oppgavehjelp for skriftlig eksamen i Internasjonal engelsk fra 22. november 2018. Med denne guiden blir du veiledet trygt og godt igjennom alle oppgavene i eksamenssettet med sammendrag, analyser og fokuspunkter.

Task 1

Short answer

Answer both task 1A and 1B.

1A

In the box below you will find the Natural Resources Defense Council’s (NRDC) promotional text.

Briefly comment on and explain the effect of some of the language features and/or literary devices the NRDC uses to recruit new supporters. Use examples from the text in your answer.

1B

Briefly comment on what the graph below says about wealth distribution and CO2 emissions and briefly comment on some of the reasons behind this.

Task 2

Long answer

Answer either task A, B, C, or D.

2A

Read the material in Appendix 1.

Referring to the material in the appendix and the graph in task 1b, discuss some of the effects of global consumption trends.

2B

Read the text in the box below from the interview “I’m More Than An ‘Other’” with Meghan Markle where she speaks about her mixed-heritage background.

Using this text and other material you have studied, discuss the challenges of identity in a multicultural society in the English-speaking world.

2C

Referring to some of the points in the list below, discuss some of the challenges students could expect when studying in an English-speaking country.

2D

Referring to two English-language literary texts and/or films that you have studied that are set in multicultural societies, analyse and discuss what both of these tell us about what it is like to live in a multicultural society. Use examples from the texts and/or films in your answer.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Internasjonal engelsk eksamen | Høst 2018

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.