Internasjonal engelsk eksamen | Høst 2017

Denne nettboken er Studienetts guide til skriftlig eksamen i Internasjonal engelsk fra 23. november 2017. Denne guiden veileder deg trykt og godt gjennom alle oppgavene i eksamenssettet med sammendrag, analyser og fokuspunkter.

Dette eksamenssettet handler om flyktninger og massemigrasjon, rettigheter til unge jenter og kvinner som global utfordring samt andre emner.

Spørsmålene finner du her:

Task 1

Short answer

Answer both task 1A and 1B. 

1A 

Comment on some of the language features and literary devices the writer uses to enhance his message. Use examples from the text in your answer.

1B

Comment briefly on the message about refugees and borders suggested by the cartoon.

Task 2

Long answer

Choose one of the alternatives A, B, C, or D.

2A 

Read the text in the box below.

Comment on John McDonnell’s statement and discuss reasons behind mass migration.

2B

Read the extract from the novel Small Island by Andrea Levy in Appendix 1.

Discuss the challenges the character Hortense experiences. Compare these to similar challenges experienced by another character from an English-language literary text or film you have studied. Use examples in your answer.

2C

Read the material in Appendix 2.

Using the material in Appendix 2, discuss the rights of young girls and women as a global challenge.

2D

Read the material in Appendix 3.

Using the material in Appendix 3, discuss how English-language media play a role in spreading cultural and political ideas and values around the world.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Internasjonal engelsk eksamen | Høst 2017

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.