Personvernregler

1. Generelt

1.1
Disse reglene for behandling av personopplysninger ("personvernregler") beskriver hvordan Better Students ApS ("Studienett.no", "oss", "våre", "vi") innhenter og behandler opplysninger om deg.

1.2
Personvernregler gjelder personopplysninger du oppgir til oss, eller som vi samler inn via hjemmesiden www.studienett.no ("hjemmesiden").

1.3
Studienett.no er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Alle henvendelser til Studienett.no kan gjøres via kontaktopplysningene som står oppført under pkt. 8.

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn, til hvilke formål, og hva som er rettsgrunnlaget for behandlingen

2.1
Når du besøker hjemmesiden, samler vi automatisk inn opplysninger om deg og din bruk av hjemmesiden, f.eks. om hvilken type nettleser du bruker, hvilke søkebegreper du bruker på hjemmesiden, hvilken IP-adresse du har, inkludert nettverkslokaliseringen, og opplysninger om din datamaskin.

2.1.1
Formålet er å optimalisere brukeropplevelsen og hjemmesidens funksjon. En slik behandling av opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre interesser i å forbedre hjemmesiden, samt vise deg relevante tilbud.

2.1.2
Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning paragraf 6, første ledd, bokstav f.

2.2
Når du kjøper medlemskap eller kommuniserer med oss på hjemmesiden, samler vi inn de opplysningene du selv oppgir, f.eks. navn, utdanning, e-postadresse, betalingsmåte, opplysninger om hvilket medlemskap du kjøper, hvilket materiell du leser, samt opplysning om IP-adressen bestillingen er foretatt fra.

2.2.1
Formålet er at vi skal kunne levere medlemskapet du har bestilt, og for øvrig oppfylle vår avtale med deg, inkludert administrasjon av din rett til å reklamere. Opplysninger om dine kjøp kan vi dessuten behandle for å overholde lovkrav, også med hensyn til bokføring og regnskap. Ved kjøp innhentes IP-adressen med det formål å forhindre svindel og ivareta vår interesse i at dette ikke skjer.

2.2.2
Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning, paragraf 6, første ledd, bokstav b, c og f.

2.3 Markedsføring
Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, samler vi inn opplysninger om ditt navn og din e-postadresse.

2.3.1
Formålet er å ivareta vår interesse i å kunne levere nyhetsbrev til deg.

2.3.2
Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning paragraf 6, første ledd, bokstav f.

2.4
Når du melder deg på Studienett.no, blir du bedt om å oppgi f.eks. navn, utdanning og e-postadresse. I tillegg samler vi inn opplysninger i løpet av medlemskapet ditt om hvordan du bruker vårt materiell. Disse opplysningene sammenholdes med andre opplysninger vi har om deg, inkludert opplysninger om hvilket medlemskap du har kjøpt.

2.4.1
Formålet er å kunne administrere medlemskapet ditt og gi deg de ytelsene og tilby deg de fordelene som er knyttet til medlemskapet i Studienett.no, samt å ivareta vår interesse i å kunne sende nyhetsbrev og foreta målrettet markedsføring.

2.4.2
Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning paragraf 6, første ledd, bokstav b og f. Ved påmelding blir du bedt om å gi særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

3. Informasjonskapsler

3.1
Studienett.no bruker informasjonskapsler til følgende formål:

Tekniske informasjonskapsler – så vi kan huske innstillingene dine, og av sikkerhetsmessige årsaker
Trafikkmåling – så vi vet hvor mange som besøker nettstedet vårt

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler i henhold til formålene nevnt over. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din for å kunne gjenkjenne datamaskinen ved tilbakevendende besøk. Det finnes ingen personopplysninger som er lagret i informasjonskapslene våre, og de kan ikke inneholde virus.

3.2 Tekniske informasjonskapsler
Tekniske informasjonskapsler kreves for å kunne bruke nettstedet vårt. Tekniske informasjonskapsler brukes av sikkerhetsmessige årsaker, og for at du skal kunne logge deg inn på nettsiden.

3.3 Google Analytics
Nettstedet bruker informasjonskapsler fra Google Analytics til å måle trafikken på nettstedet og optimalisere brukeropplevelsen. Vi ber Google om å anonymisere IP-adressen din og begrense samkjøring med andre Google-tjenester.

Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. Mottakere av personopplysninger

4.1
Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere, som behandler opplysningene på våre vegne. Vi benytter oss av eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift, bokføring, betalingshåndtering og forbedringer av hjemmesiden, samt til utsendelse av nyhetsbrev.

4.2
Fire av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC., Cloudflare Inc., Sendgrid Inc. og Zendesk Inc. er etablert i USA. Nødvendige garantier for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EUs personvernforordning paragraf 45.

4.2.1
Kopi av sertifiseringen til Google LLC finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4.2.2
Kopi av sertifiseringen til Cloudflare Inc. finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0

4.2.3
Kopi av sertifiseringen til Sendgrid Inc. finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRktAAG

4.2.4
Kopi av sertifiseringen til Zendesk Inc. finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG

5. Dine rettigheter

5.1
Med henblikk på å skape åpenhet rundt behandlingen av dine opplysninger, skal vi, som behandlingsansvarlig, gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

5.2
Innsynsrett

5.2.1
Du har til enhver tid rett til å be oss om informasjon om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen skal oppfylle, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som ev. er aktuelle, samt informasjon om hvor opplysningene stammer fra.

5.2.2
Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, kan du sende en skriftlig forespørsel til support@studienett.no. Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for å være.

5.3
Retten til korrigering

5.3.1
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det finnes feil i opplysningene vi har registrert om deg, oppfordrer vi deg til å rette en skriftlig henvendelse til oss slik at opplysningene kan bli korrigert.

5.3.2
Opplysninger vi har samlet inn i forbindelse med din påmelding til Studienett.no, har du selv mulighet for å rette opp ved å logge deg på din brukerprofil.

5.4
Retten til sletting

5.4.1
I bestemte tilfeller har du rett til å få alle eller enkelte av dine personopplysninger slettet av oss, f.eks. hvis du trekker ditt samtykke tilbake og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I den grad det er nødvendig med en fortsatt behandling av dine opplysninger, f.eks. for at vi skal kunne overholde våre rettslige forpliktelser eller for at rettskrav skal kunne avgjøres, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

5.5
Retten til å begrense behandlingen til lagring

5.5.1
I enkelte tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset til bare å bestå av lagring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg, ikke er korrekte.

5.6
Retten til dataportabilitet

5.6.1
I enkelte tilfeller har du rett til å få personopplysninger som du selv har gitt til oss, utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

5.7
Retten til innsigelse

5.7.1
Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profilering som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring.

5.7.2
Du har dessuten når som helst rett til, av grunner knyttet til din personlige situasjon, å gjøre innsigelse mot den behandlingen av dine personopplysninger som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser, jf. pkt. 2.1 og 2.3.

5.8
Retten til å trekke samtykke tilbake

5.8.1
Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss til en bestemt behandling av personopplysninger, herunder den profileringen som foretas av deg som medlem av Studienett.no. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte oss på support@studienett.no

5.9
Retten til å klage

5.9.1
Du har til enhver tid rett til å innlevere en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vår behandling av dine personopplysninger. Klage kan blant annet avleveres på e-post til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

6. Sletting av personopplysninger

6.1
Opplysninger innsamlet om din bruk av hjemmesiden, jf. pkt. 2.1. Skal ikke lagres lenger enn det som er lovlig. Vi sletter dataene hvis du ber oss om det, og det ikke lenger er nødvendig for det opprinnelige behandlingsformålet, eller hvis du trekker tilbake ditt samtykke til videre behandling.

6.2
Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med din påmelding til våre nyhetsbrev, blir slettet når ditt samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake, med mindre vi har et annet grunnlag for å behandle opplysningene.

6.3
Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med kjøp du har foretatt på hjemmesiden, jf. pkt. 2.2, vil i utgangspunktet bli slettet 3 år etter utløpet av det kalenderåret da du foretok kjøpet. Opplysninger kan likevel lagres i lengre tid hvis vi har et legitimt behov for lenger oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at et rettskrav skal kunne avgjøres, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi skal oppfylle lovkrav.

Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle krav i bokføringsloven.

6.4
Opplysninger vi har samlet inn i forbindelse med at du opprettet din profil og kjøpte medlemskap, jf. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) dersom du ikke har logget på din brukerprofil i løpet av 5 år eller b) dersom du deaktiverer (suspenderer) ditt medlemskap og ikke aktiverer det igjen i løpet av de neste 5 årene.

7. Sikkerhet

7.1
Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysninger på hendelig eller ulovlig vis blir tilintetgjort, tapt, endret eller forringet, samt mot at de blir kjent for uvedkommende eller blir misbrukt.

7.2
Bare medarbeidere med et reelt behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å kunne utføre jobben sin, har tilgang til disse.

8. Kontaktopplysninger

8.1
Studienett.no er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn via hjemmesiden.

8.2
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til disse personvernreglene eller ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Studienett.no
Better Students ApS
Brovej 20A
8800 Viborg
Danmark
E-post: support@studienett.no

9. Endringer i personvernreglene

9.1

Dersom vi foretar endringer i personvernreglene, vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på hjemmesiden.

10. Versjoner

10.1 Dette er versjon 1 av personvernreglene til Studienett.no, datert 17.5.2018