India

I denne veiledningen får du hjelp til å jobbe med India. Du får en oversikt over Indias historie som del av det britiske imperiet, samt landets kamp for uavhengighet og den rollen som Mahatma Gandhi spilte i prosessen. Veiledningen vår gir deg grundig oversikt over emnene, samt forslag til konkrete kildetekster som du kan trekke inn i arbeidet ditt.

Veiledningen er på engelsk. I gloselisten på neste side får du oversikt over noen av de sentrale begrepene som er nyttig å kjenne til i forhold til emnet.

Oversikt

Historisk sett bestod det indiske subkontinentet av en rekke uavhengige stater som likevel på mange punkter delte en felles kultur. Den europeiske interessen for regionen begynte for alvor å skyte fart på 1600-tallet, da det mektige britiske østindiske kompani kontrollerte det meste av handelen i regionen. På 1700-tallet strakk interessen deres seg så langt, at de direkte begynte å overta indiske territorier ved hjelp av private hærer og politisk manipulasjon. Kompaniet satte deretter inn ledere som var lojale ovenfor Storbritannia, og India ble en koloni.

Utilfredsheten med kolonimakten begynte imidlertid å stige. Dette kulminerte i Sepoy-opprøret i 1857-1858. Opprøret ble til slutt slått ned, men som konsekvens av kaoset overtok den britiske kronen makten over India fra det østindiske kompani. 

India forble en koloni inntil midten av det 20. århundre. Under økende press fra en voksende protestbevegelse som i perioder ble ledet av aktivisten Mahatma Gandhi, vedtok det britiske parlamentet å gi India full uavhengighet i 1947. Samtidig ble området delt i to selvstendige nasjoner: India og Pakistan.

I dag er India et folkerikt land med en voksende økonomi, men landet kjemper likevel samtidig med en lang rekke samfunnsproblemer - heriblant kjønnsdiskriminering, omfattende økonomisk ulikhet og barnearbeid. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

India

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.