Ikke glem språket vårt | Norsk hovedmål | Høst 2018

Her får du hjelp til å analysere argumentasjonen og forklare hovedsynspunktene i artikkelen «Ikke glem språket vårt» av Åse Wetås. Vi gir deg også noen gode idéer til å diskutere og kommentere artikkelens tema og synspunkter.

Oppgaven er gitt til eksamen i norsk hovedmål, høsten 2018.

Oppgave 4

Vedlegg: 

- «Ikke glem språket vårt» av Åse Wetås, fra Bergens Tidende 17.09.2017

Formuler kort hovedsynet i teksten og forklar hvordan forfatteren argumenterer for synet sitt. Kommenter til slutt denne påstanden fra teksten: «Språket vårt definerer hvem vi er».

Kommentar: Oppgaven er tredelt. I den første delen skal du kort og presist formulere hovedsynet. I den andre delen skal du bruke relevant fagspråk. I den siste delen skal du vise evne til selvstendig refleksjon.

Bakgrunnskunnskap: Debatten om norsk kultur

Her får du bakgrunnskunnskap som kan hjelpe deg å bedre forstå debattinnlegget «Ikke glem språket vårt». I sommeren 2017 var det en debatt i de norske mediene om norsk kultur og verdier. Det var ikke en samla debatt, men mange forskjellige debatter som hadde norsk kultur, innvandring og integrasjon som felles bindepunkt.

Når man diskuterte svømmeundervisning og fellesdusjing etter idrettsutøving som en norsk verdi, var det fordi noen skoler innførte kjønnsoppdeling, bl.a. av hensyn til muslimske jenter. Det samme temaet kom opp i likestillings-diskusjonen, som i høy grad handla om muslimske kvinner og mangel på likestilling.

Åse Wetås skriver innlegget sitt i kjølvannet av den debatten, og hun nevner innledningsvis noen av de tingene som har vært diskutert. Hun tar likevel avstand til debatten ved å avfeie debattens forslag til norske verdier, og framhever i stedet språket som den mest vesentlige bæreren av kultur.

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Ikke glem språket vårt | Norsk hovedmål | Høst 2018

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.