Sammendrag

Innholdsfortegnelse

Hva er humanisme?

Humanismen setter mennesket i sentrum

 • Humanisme kommer av det latinske ordet for menneske (humanus)
 • Hvert enkelt menneske er verdifullt uansett kjønn, opphav, religion etc.
 • Mennesket er fornuftig og i stand til å være selvstendig uavhengig av religion og overnaturlige makter
 • Mennesket er ikke bare et biologisk vesen
 • Mennesket former selv sitt eget liv og kan fritt bestemme over sitt eget liv

Fem kjennetegn på humanismen

 • Dag Hareides fem kjennetegn på humanisme
  • Kjennetegnene er forslag, noen humanistiske retninger kan avvike

1. Humanismens etikk: Den gylne regel

 • Prinsippet om å behandle sine medmennesker slik man selv vil bli behandlet
 • Kalles også gjensidighetsprinsippet
 • Går langt tilbake i historien som etisk prinsipp, f.eks. Konfutse og Jesus
 • Gjensidighetsprinsippet bygger på forståelsen av at alle mennesker har samme verdi som en selv

2. Hu

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn