Humanisme i Norge

Her gir vi deg et overblikk over humanismen i Norge.

Humanismen er veldig utbredt i Norge

Norge er kanskje det landet i verden hvor humanismen har fått best fotfeste og er mest utbredt. Det ses først og fremst ved at humanismen siden 2012 har vært skrevet inn i Norges Grunnlov:

Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. (Kongeriket Norges Grunnlov §2)

Det vil si at humanismen oppfattes som en integrert del av det norske samfunnets innretning på like fot med kristendommen. I Grunnloven nevnes også demokrati, rettsstat og menneskerettigheter, som også er viktige i en humanistisk tankegang. Andre steder i grunnloven betones andre humanistiske verdier: Likhet for loven, ytringsfrihet, tros- og forsamlingsfrihet osv.

En annen omstendighet som gjør at Norge kan betraktes som det mest humanistiske landet i verden, er at ingen andre land har så stor en prosentdel av befolkningen som er medlem av en offentlig, nasjonal og godkjent humanistisk organisasjon. De største er Human-Etisk Forbund, som har 130.000 medlemmer og Humanistene, som har 4500 medlemmer.

Humanismens historie i Norge

Livssynshumanismen har utviklet seg gradvis i Norge. Langt ut på 1800-tallet var det veldig få nordmenn som avviste et religiøst livssyn. Men etter hvert ble det flere og flere fritenkere, særlig blant forfattere og kulturpersonligheter, som kritiserte religionen og især kristendommen. En av de mest kjente norske humanistene i denne period...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn